Uprawnienia

Biuro Zarządcy Nieruchomości ADMINISTRATOR działa na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej nr ewid. 91863 z dnia 28.12.2001r. wydanego przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Licencjonowani zawodowi zarządcy nieruchomości to:
Andrzej Klonecki – nr licencji 1050
Elżbieta Klonecka – nr licencji 12948

Krystian Klonecki – nr licencji PF/40087

Z dniem 31.03.2003r. w firmie został wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001 i Standardy Zarządzania opracowane przez OIGN, którego podstawowym celem jest zagwarantowanie spełnienia wymagań i oczekiwań Klientów oraz ciągłe doskonalenie możliwości zaspokojenia jego potrzeb.

Rada Akademii Jakości przyznała tytuł honorowego Menadżera Jakości w kategorii Przywództwa. Podstawą do przyznania tytuł są kryteria zawarte w Zasadach Zarządzania Jakością określone w normie ISO 9001.

Jednostka Certyfikacyjna TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG zaświadcza, że Biuro Zarządcy Nieruchomości ADMINISTRATOR wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001.

Nadzór Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej:
W 2017 Roku powołano Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, który realizuje wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków w ramach nadanych mu państwowych uprawnień na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2b. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Autoryzowany serwisant systemów detekcji CO/LPG firmy