Do pobrania

Przydatne dokumenty:

Druk spisowy wodomierzy
Pełnomocnictwo na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej
Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej
Deklaracja o wysokości dochodów dla dodatków mieszkaniowych
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Druk rejestracyjny lokalu
Karta obniżek czynszu z uwagi na wartość użytkową lokalu
Formularz rejestracyjny „Kartoteka online”

 Telefony alarmowe Jana Pawla

 Oświadczenie w sprawie komunikacji elektronicznej

Akty prawne:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości

Linki do innych stron:

Zmiany w gospodarce odpadami od dnia 01.04.2018r.
Nabywanie i dzierżawa terenów przyległych do budynków mieszkalnych
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Jak uzyskać odpis Księgi Wieczystej w Gdańsku