Biuro Zarządcy Nieruchomości
ADMINISTRATOR” – Andrzej Klonecki

80-506 Gdańsk Brzeźno, ul. Dworska 27B
Telefon infolinia: 58 342 86 76
biuro@administrator.gdansk.pl
Administrator
Sekretariat, korespondencja, pracownik biura obsługi, rozliczenia mediów, windykacja, wezwania do zapłaty.
Rafał Guzowski
guzowski@administrator.gdansk.pl
58 520 73 17 lub 58 342 86 76 wew. 1
Administrator, sprawy bieżące, saldo należności.
Aleksandra Zięba
aleksandra@administrator.gdansk.pl
58 520 73 14 lub 58 342 86 76 wew. 2
Pracownik biura obsługi, rozliczenia mediów, windykacja, wezwania do zapłaty.
Wojciech Mazur
mazur@administrator.gdansk.pl
58 520 73 12 lub 58 342 86 76 wew. 3
Zgłaszanie awarii, usuwanie usterek technicznych.
Krystian Klonecki
kklonecki@administrator.gdansk.pl
58 520 73 15 lub 58 342 86 76 wew. 4
Inspektor nadzoru.
Wojciech Śnieżyński
inspektor@administrator.gdansk.pl
58 520 73 16 lub 58 342 86 76 wew. 5
Kierownik biura.
Jacek Witas
witas@administrator.gdansk.pl
58 520 73 18 lub 58 342 86 76 wew. 6
Inspektor Ochrony Danych.
Krystian Klonecki
iod@administrator.gdansk.pl
58 520 73 14 lub 58 342 86 76 wew. 2

Godziny przyjęć

poniedziałek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 15:00
środa 8:00 – 17:00
czwartek 8:00 – 15:00
piątek dzień terenowy, tylko obsługa telefoniczna