Odczyty wodomierzy

Szanowni Państwo

Informacja tylko dla mieszkanców budynków, w których nie zainstalowano wodomierzy z modułem odczytu radiowego.

Przypominamy o konieczności spisania na dzień 30.06  oraz 31.12 bieżącego roku i podania odczytów stanów wodomierzy zainstalowanych w Państwa lokalach w terminie do 07.07 każdego roku.

W tym celu możecie Państwo posłużyć się przygotowanym formularzem.

Po wypełnieniu danymi i naciśnięciu przycisku wyślij, formularz zostanie przesłany na adres poczty e-mail biura.

Istnieje również możliwość spisania stanów wodomierzy w formie tradycyjnej – papierowej na uprzednio dostarczonym do skrzynki na listy blankiecie. Należy spisać stan oraz numery wodomierzy zimnej i ciepłej wody (jeśli dotyczy). Następnie podpisane druki należy wrzucić do skrzynek na odczyty wodomierzy na klatce schodowej, dostarczyć osobiście, pocztą lub przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@administrator.gdansk.pl w terminie do 07.07.2016.

Tu można pobrać druk spisowy wodomierza.

Termin składania odczytów wodomierzy mija 07.07 bieżącego roku, po tym terminie wszystkie lokale nieodczytane zostaną rozliczone jak nieopomiarowane.