Jak uzyskać odpis Księgi Wieczystej w Gdańsku?

W pierwszej kolejności należy pobrać i wydrukować formularz o nazwie: „Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej”.

Wniosek ten należy wydrukować obustronnie. Po wydrukowaniu i wypełnieniu, należy złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, wejście B, parter.
Po przejściu przez „bramkę” są kasy sądu, w jednej z nich należy pokazać wniosek i uiścić wpłatę w kwocie 30 zł, a następnie wniosek ten wraz z dowodem wpłaty – złożyć w jednym z okienek po lewej stronie. Pracownik sądu poinformuje o terminie odbioru odpisu KW, do którego dołączony zostanie (przy odbiorze) dowód wpłaty. Jeżeli odpis KW nie zostanie odebrany w ciągu 7-10 dni, to wraz z dowodem wpłaty zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres.
Istnieje możliwość zaznaczenia, że odpis ma zostać wysłany pocztą.

Więcej informacji na temat Ksiąg Wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.