Oferta

Biuro Zarządcy Nieruchomości ADMINISTRATOR oferuje swoje usługi w dziedzinie zarządzania nieruchomościami – Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie:

 1. Powierzania zarządzania nieruchomością wspólną
 2. Powierzania zarządu nieruchomością wspólną

Do obowiązku Zarządcy należeć będzie wykonywanie czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności:

 1. weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali wyodrębnionych,
 2. prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 3. zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń budynku,
 4. utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali (w tym dźwigów osobowych), terenu przynależnego do nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów,jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw oraz zawieranie umów związanych z realizacją tych zadań,
 5. zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 6. zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (np. dźwigów osobowych, pomp, alarmów, detektorów tlenku węgla itp.),
 7. wykonywanie bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń w częściach wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 8. usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie o zarządzanie.
 9. ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,
 10. opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 11. zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją wyżej wymienionych zadań, kontrola prawidłowości wykonania oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych, przygotowywanie,
 12. zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 13. przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Jesteście Państwo ciekawi jaką stawkę za zarządzanie proponujemy?

Prosimy o kontakt z kierownikiem biura pod numerem telefonu 58 520 73 18
lub wypełnienie poniższego formularza i pozostawienie swoich danych, a nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w celu ustalenia szczegółów i przygotowania indywidualnej oferty dla Państwa nieruchomości.

Zapytanie o ofertę